2012. Записки ФТЛ. Науково-методичний збірник. № 63, 2012 р.

word48