Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

 
 
Додатки до наказу: