Завдання ДКР. Математика 2 курс. Корінь n-го степеня